Menu

Škola skončila a čo teraz?

1.9.2017 - Domov
Škola skončila a čo teraz?

Neodvážim sa odpovedať za Vaše deti. Prečo? Lebo neviem aký je ich život. Neviem ako trávia svoj voľný čas. Aké aktivity majú po škole, kto alebo čo im voľný čas vypĺňa. Asi všade je to rovnaké. Spoločnosť chce aby sa deti učili byť zodpovedné, rozhodné ale nikto ich neučí ako využívať čas aktívne, efektívne. Príklad by mali čerpať z rodiny. Ako využívajú svoj voľný čas rodičia? Čo robia keď prídu z práce a splnia si svoje povinnosti? Tu vidia deti ako ho využívame my, ktorí sme ich vzorom.

reference

Ako to asi vnímajú deti?  Každý v rodine si zorganizuje svoj voľný čas tak ako chce, ako mu to vyhovuje. Aj deti. Pozrime sa na to, aké možnosti majú dnešné deti. Voľný čas môže byť organizovaný alebo neorganizovaný.
 
Organizovaný voľný čas.
Po ukončení učenia sa v škole preberajú zodpovednosť za výchovu a vzdelávanie: škola, mimoškolské inštitúcie a súkromné zariadenia.Úlohu výchovy a vzdelávania po ukončení vyučovania preberajú:
v škole – školské kluby a záujmové krúžky
mimoškolské organizácie: základné umelecké  školy
                                                   centra voľného času
súkromné zariadenia- materské centra a rôzne súkromné organizácie, ktorí sa venuje práci s deťmi a mládežou.

pokemon
 
Neorganizovaný voľný čas.
Voľný čas po skončení školy a po splnení si školských povinnostisi organizujú deti samé. Ako? Využívajú ho pri hre na mobiloch, počítačoch, sledovaním televízie alebo vysadávaním v baroch, diskotékach alebo len tak na ulici. Prestali sa hrať, používať predstavivosť a fantáziu, prestali čítať. Všetko im nahradila technika a virtuálny svet. Všetko čo potrebujú je telefón alebo počítač, ktoré im poskytujú zdroje zábavy aj informácií.

bazén
 
Mali by sme im ukázať, že svoje voľno môžu prežiť aktívnejšie a zmysluplnejšia ak ho strávia s kamarátmi pri hre či už dnu alebo vonku. 

Škola skončila a čo teraz?
Share