Menu

Motivácia v práci

31.8.2020 - Podnikanie
Motivácia v práci


Pracovný život tvorí významnú časť dňa každého jednotlivca, keďže v práci strávime priemerne tretinu svojho času, ďalšiu tretinu zaberie spánok a zvyšná tretina je k dispozícii na všetky ostatné záležitosti.

Práca je však najdôležitejšou činnosťou, keďže jednotlivec v nej nachádza svoje uplatnenie a sebarealizáciu. Zároveň tým získava prostriedky na zabezpečenie svojho živobytia resp. financie na normálne fungovanie svojho rodinného spoločenstva.
motivační vzkaz
Je preto potrebné, aby mal človek ku svojmu zamestnaniu pozitívny vzťah, lebo z dlhodobého hľadiska nie je nič horšie, keď práca slúži vyslovene len na získanie finančných prostriedkov, ale pracovník k nej nemá žiadny alebo veľmi negatívny vzťah.

A práve tou hybnou silou, ktorá pomáha pracovníkovi vytvoriť si pozitívny vzťah k svojej práci, je pojem, ktorý sa označuje ako MOTIVÁCIA.
Motiváciaje vnútorný impulz, ktorý pomáha jednotlivcovi v pracovnom procese tým, že si presne a jasne uvedomuje, prečo pracuje a aký výsledok od toho očakáva.
kontrola splněných přání
Motivácia