Menu

Podnikanie

Motivácia v práci
Pracovný život tvorí významnú časť dňa každého jednotlivca, keďže v práci strávime priemerne tretinu svojho času, ďalšiu tretinu zaberie spánok [...]
Spätná väzba od nadriadených
Spätná väzbaje pomerne široký pojem, ktorý sa môže využívať takmer v každej oblasti, keďže každá organizácia a jednotlivec potrebujú mať [...]
Kariéra alebo rodinný život?
Úvaha o kariére alebo rodinnom živote je úvahou, ktorá sa svojím spôsobom týka každého človeka na akejkoľvek pracovnej pozícii. Medzi týmito dvom [...]