Menu

Podnikanie

Auto na podnikanie
v  Ak na svoje podnikanie budete potrebovať auto musíte zaplatiť registračné poplatky . Tieto poplatky sa odzrkadľujú od výkonu motora a jeho veku [...]
Originálne podnikateľské nápady, ktoré aj napriek svojej netradičnosti uspeli na trhu
Podnikanie je samo o sebe dosť riskantné. Každý podnikateľ ktorí začínal od nuly vie, koľko odvahy (a peňazí) to stojí. Veľa ľudí začína podnikať [...]
Akcie a podielové fondy
Priame investovanie na burze je bezpochyby ten najťažší typ investovania. Hlavným dôvodom je veľké množstvo faktorov, ktoré ho ovplyvňujú a mať o všetkých [...]
Spätná väzba od nadriadených
Spätná väzbaje pomerne široký pojem, ktorý sa môže využívať takmer v každej oblasti, keďže každá organizácia a jednotlivec potrebujú mať [...]
Kariéra alebo rodinný život?
Úvaha o kariére alebo rodinnom živote je úvahou, ktorá sa svojím spôsobom týka každého človeka na akejkoľvek pracovnej pozícii. Medzi týmito dvom [...]
Motivácia v práci
Pracovný život tvorí významnú časť dňa každého jednotlivca, keďže v práci strávime priemerne tretinu svojho času, ďalšiu tretinu zaberie spánok [...]