Menu

Ekonomika

Ako vojny ruinujú štáty: Ukrajina a Sýria v číslach
Občianska vojna v Sýrii trvá už 6 rokov a na Ukrajine viac než 3  roky. Zrkadlom vojny v Sýrii je spustošená krajina, státisíce mŕtvych [...]
Zmena ekonomického systému?
Sú tu alternatívne možnosti zmeny ekonomického systému. Nie je to však táke jednoduché a nikto nám stopercente nemôže zabezpečiť, že zmena bude správna. [...]
Rastie záujem o absolventov ekonómie
Zamestnať sa na Slovensku je dnes zväčša problematické. Jednoduché to nemajú ani absolventi vysokých škôl. Najlepšie však sú na tom absolventi informatiky [...]
Rissam
            Tento rozpočtový informačný systém, je určený pre samosprávy.Ide o overený systém, ktorý [...]
Alibaba
            Väčšina ľudí, pozná mená firiem, ale už nevie, kto založil respektíve ako daná firma [...]