Menu

Ako získať skutočných sledovateľov na váš Instagram?

31.8.2020 - Online
Ako získať skutočných sledovateľov na váš Instagram?
  1. Vytvorte jasnú stratégiu

Používanie akejkoľvek sociálnej siete bez plánu vedie k zbytočným nákladom  a nízkej návratnosti investícií.
Váš marketingový plán Instagram musí jasne definovať:

instagram

 sociální média

  1. Zdieľajte presvedčivý obsah

Skvelý obsah je to, o čom ľudia hovoria, komentujú a zdieľajú vaše príspevky. A tak získavate väčší dosah a nových sledovateľov.
Kľúčom k skvelému obsahu je poznať cieľovú skupinu a to, čo chcú vidieť na sieti Instagram. Všetko, čo uverejníte, musí byť pre týchto ľudí zaujímavé. Vaším cieľom je informovať, zapájať sa a zabávať svojím obsahom. Vaše vizuálne nápady musia byť presvedčivé a vaše titulky musia upútať.

  1. Zdieľajte svoj účet Instagram v ďalších komunikačných prostriedkoch

Všetky komunikačné nástroje – či už online aj offline – sú príležitosťou nasmerovať ľudí na váš účet Instagram.
Uistite sa, že máte odkazy na svoj účet na vašich webových stránkach, v e-mailovom podpise aj online bulletine. Tým sa zabezpečí, že ľudia, ktorí už sú v kontakte s vašou značkou online, vás môžu nájsť na sociálnych médiách.
Mali by ste taktiež vložiť svoj instagramový obsah do blogových príspevkov. Týmto spôsobom sa ľudia, ktorí objavia váš blog prostredníctvom vyhľadávača, dozvedia aj o vašom účte Instagram.
A nevylučujte ani offline komunikačné nástroje, ako sú obaly produktov alebo vizitky.